Miejsce Spotkań "AK-ED-AL"

W ramach realizacji zadania publicznego "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży" zrealizowany został projekt Miejsce Spotkań AK-ED-AL - Alternatywnej Edukacji Alternatywnej, wsparty dofinansowaniem przez Gminę Wrocław w kwocie 3 280 zł.  Uczestnikami projektu były dzieci uczęszczające do:

Szkoły Podstawowej nr 12 we Wrocławiu, Szkoły Podstawowej nr 103 we Wrocławiu, Szkoły Podstawowej nr 43 przy Zespole Szkół nr 11, Szkoły Podstawowej  nr 28.

 Serdecznie dziękujemy Gminie Wrocław za wsparcie :-)