Strona główna

Fundacja na Rzecz Osób Poszkodowanych i Pokrzywdzonych „OKNO NA ŚWIAT” została powołana w dniu 21 grudnia 2005 roku we Wrocławiu.

 

Głównym celem Fundacji jest świadczenie pomocy organizacyjnej, rzeczowej, finansowej, zmierzającej do poprawy jakości życia na tle społeczności europejskiej osobom poszkodowanym na zdrowiu, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, izolowanym społecznie.

 

 

Fundacja „OKNO NA ŚWIAT” jest organizacją pożytku publicznego, co umożliwia wszystkim zainteresowanym wsparcie finansowe naszej Fundacji. Fundacja uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii społecznej


"1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego".

 

Przekazując 1% podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji, umożliwiają nam Państwo realizację celów statutowych Fundacji. (więcej w dziale Aktualności)